Vilkår For Boligdeal.dk

Det er altid gratis at oprette sig på Boligdeal.dk. Du kan efterfølgende vælge at opgradere til Guldbruger, hvis du ønsker specielle fordele. Har du spørgsmål eller problemer kan du altid få hurtig personlig betjening ved at skrive til support@boligdeal.dk

1.Generelt
1.1
Disse vilkår og andre tillægsvilkår refereret i disse vilkår eller beskrevet på neden­stående internetsider, herefter samlet benævnt "Vilkår", gælder for brug af www.boligdeal.dk, herefter benævnt "Portalen". Vilkårene finder anvendelse for brug af Portalen og er gældende mellem Boligdeal.dk ApS: Rentbuyestate.com Denmark ApS, Mynstersvej, 1827 Frederiksberg, CVR-nummer: 32838936 (herefter "Boligdeal.dk ApS") (kontakt support@boligdeal.dk for spørgsmål og brugerservice) og den enkelte bruger. Ved en "Bruger" forstås en person, der opretter en konto på Portalen eller som rekvirerer kontaktinformation fra en annonce på Portalen.
1.2
Boligdeal.dk ApS leverer gennem Portalen en service, hvor boligsøgere og boligudbydere kan komme i direkte hurtig og dynamisk kontakt med hinanden. Anvendelsen af Portalen er i udgangspunktet gratis, men Brugerne har mulighed for at opgradere til Guldbruger og derigennem få en række ekstra fordele. Alle abonnementer er løbende abonnementer, som skal afmeldes af Brugeren selv når Brugeren ikke længere har brug for det.

2. Oprettelse, cookies og mails
2.1
En Bruger accepterer Vilkårene ved oprettelse af en konto på Portalen eller ved rekvirering af kontaktinformation fra en Bruger på Portalen.
2.2
Afsendelse af mails om nye boliger eller boligsøgere er en integreret del af Portalens service og produkt, og Portalen kan i praksis ikke benyttes på en værdiskabende og meningsfyldt måde uden at Brugeren modtager mails. Ved oprettelse af en konto på Portalen accepterer Brugeren således at modtage e-mails fra Portalen, herunder servicemails, nyhedsmails samt mails med relevante boliger og boligsøgere. E-mails kan afmeldes dynamisk og selektivt ved at klikke på det tilhørende link i hver af de tilsendte e-mails.
2.3
Ved oprettelse af en konto accepterer Brugeren, at Portalen anvender cookies i henhold til vilkårene for anvendelse af cookies anført på Portalen, med henblik på at optimere Brugernes oplevelse på Portalen. Portalen kan i et vist omfang anvendes, såfremt Brugerens browser er indstillet til ikke at acceptere cookies. Brugeren kan altid slette de cookies, der er gemt på Brugerens computer i forbindelse med brugen af Portalen. Se en detaljeret beskrivelse af vores cookiepolitik.
2.4
Ved oprettelse af en konto genereres automatisk en adgangskode, som altid kan rekvireres ved at bruge funktionen "Glemt adgangskode" på www.boligdeal.dk. 
2.5
Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende Vilkår for Portalen, og Brugeren accepterer, at Boligdeal.dk ApS har ret til at ændre Vilkårene med 30 kalenderdages varsel. Boligdeal.dk ApS oplyser om væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne. Denne information kan ses på Brugerens konto, når Brugeren er logget ind. Hvis ændringerne vedrører persondata eller markedsføringsretlige forhold, hvortil der kræves fornyet samtykke, vil Brugeren blive bedt om et opdateret samtykke, næste gang Brugeren logger på Portalen.
2.6
Brugeren har ret til uden varsel at deaktivere sin konto på Portalen. Guldbrugeradgangen for en deaktiveret konto fornys ikke automatisk, og Brugeren vil ikke blive opkrævet betaling for efterfølgende Guldbrugeradgangsperioder. Allerede betalte Guldbrugeradgange tilbagebetales ikke.

3. For boligsøgere
3.1
Kun personer, der er interesseret i at finde en ny bolig, er berettiget til at rekvirere info om boliger eller oprette sig på Portalen. Brugeren skal sikre, at en søgeannonces indhold er retvisende og sandfærdigt, og der må ikke skrives kontaktinformationer, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser i en søgeannonce. Brugeren er indforstået med, at det uploadede materiale desuden kan vises på andre relaterede portaler, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Søgeannoncer skal af Brugeren deaktiveres med det samme, og senest to dage efter at boligsøgningen ikke længere er aktuel. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer.
3.2
Ved oprettelse som boligsøger, er Brugeren forpligtet til at indrykke en annonce indeholdende en beskrivelse af den ønskede bolig inden 3 hverdage fra oprettelsen.
3.3
Det er altid gratis for boligsøgere at oprette en konto, en søgeagent og en søgeannonce på Portalen. Det er også gratis for boligsøgere, at tage kontakt til de boligudbydere, der har frikøbt en eller flere af deres annoncer på Portalen. Herudover kan boligsøgere vælge at opgradere til en Guldbrugerprofil, som giver en lang række fordele, herunder hurtigere besked om nye boliger, adgang til alle boliger, en opdateret boligsøgerannonce mv.
3.4
Boligsøgeren kan lægge et foto på sin boligsøgerannonce. Det er boligsøgerens fulde ansvar, at fotoet er relevant, sædvanligt og lovligt som til enhver tid fortolket af Boligdeal.dk ApS, herunder at det ikke er af seksuel karakter og at boligsøgeren har de nødvendige immaterielle rettigheder til det foto, der uploades på Portalen.
3.5
Som boligsøger giver du dit samtykke til at andre Brugere kan modtage dine kontaktdata og kontakte dig via Portalen.
3.6
Boligsøgeren kan i sin boligsøgerannonce tilbyde at hjælpe udlejeren med forskellige ting. Boligsøgeren må kun tilbyde sædvanlige, lovlige og ikke-krænkende ydelser som til enhver tid fortolket af Boligdeal.dk ApS (eksempelvis må du ikke tilbyde ekstra ydelser af seksuel karakter). Boligsøgeren skal altid modtage særskilt honorar for disse ydelser i henhold til gældende ret og det er ikke tilladt for boligsøgeren at modtage honorering for disse ydelser via en reduktion i huslejen. Brugerne har selv ansvar for at aftaler om ydelser indgås i overensstemmelse med gældende ret, herunder oplysning af indkomst til SKAT, og Boligdeal.dk ApS har ikke ansvar herfor.

4. For boligudbydere
4.1
Ved oprettelse af en konto som boligudbyder, forpligter Brugeren sig til efter bedste evne udelukkende at rette henvendelse til potentielle boligsøgere med tilbud om en bolig, der matcher den pågældende boligsøgers ønsker og behov som oplyst i søgeannoncerne på Portalen
4.2
Kun boligudbydere, ejendomsmæglere og advokater, der repræsenterer boligudbydere, er berettiget til at oprette en konto på Portalen. Brugere må kun annoncere boliger, som de er bemyndiget til at håndtere, eller som de selv har ejendomsret over.
4.3
Det er boligudbydernes fulde ansvar, at information i boligudbyderens annoncer er retvisende og sandfærdig. Boligudbyderne indestår for, at boligudbyderen har de nødvendige immaterielle rettigheder til alt materiale, der uploades på Portalen. Boligudbyderne er indforstået med, at det uploadede materiale desuden kan vises på andre relaterede portaler, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Der må ikke angives kontaktoplysninger, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser eller øvrige kontaktoplysninger i annoncerne. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer. Annoncer skal af brugeren inaktiveres med det samme, når boligen ikke længere er ledig.
4.4 
Ved fremsendelse af tilbud eller anden kommunikation til boligsøgere, har boligudbyderen pligt til at sikre, at ingen kontaktoplysninger til andre Brugere er tilgængelige for modtageren af tilbuddet eller kommunikationen. Herunder må der ikke kontaktes flere Brugere på samme e-mail, på en måde så Brugerne bliver vidende om hinandens mailadresser.
4.5
Det er gratis for boligudbydere at oprette en konto, søgeagent eller annonce på Portalen. Herudover kan boligudbyderen vælge at opgradere til Guldbruger, Guldbruger+ eller Guldbruger++, som giver forskellige fordele, herunder adgang til boligsøgerkartoteket, frikøb af kontaktinformationerne på boligannoncen, fremhævning af boligannoncen og topplacering af boligannoncen i søgeresultaterne.
4.6
Ved oprettelse som boligudbyder accepterer Brugeren, at Brugerens kontaktinformationer og annoncer på forskellige dynamiske måder deles med de Brugere der anvender Portalen og at disse brugere må kontakte Brugeren per mail eller telefon vedrørende Brugerens boliger.

5. Ansvarsfraskrivelse
5.1
Portalen er en annonceringsplatform med brugergenereret indhold, hvor boligsøgere og boligudbydere  annoncerer boliger og boligønsker. Boligdeal.dk ApS er alene formidler af indholdet på Portalen og tager ikke ansvar for nogen form for information afgivet af Brugerne eller for nogen aftale indgået direkte mellem Brugerne. Brugeren accepterer, at Boligdeal.dk ApS' samlede ansvar under ingen omstændigheder kan overstige DKK 0 (nul).
5.2
Boligdeal.dk ApS er ikke ansvarlig for i hvilket omfang kontakt formidlet gennem Portalen mellem Brugerne vil føre til indgåelse af en aftale mellem Brugerne.
5.3
I de tilfælde hvor Portalen henter information direkte fra et ejendomsselskabs hjemmeside eller enhver anden tredjeparts hjemmeside, er Boligdeal.dk ApS ikke ansvarlig for rigtigheden af information hentet fra hjemmesiden.

6. Politik vedrørende personoplysninger 
6.1 
Se vores databeskyttelsespolitik for oplysninger omkring vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af Portalen.

7. Betaling
7.1
Alle køb sker online og alle priser på portalen er angivet inklusiv moms. Betaling sker online med en lang række korttyper, herunder Dankort, Visakort, MasterCard mv.
7.2
Alle online produkter på Portalen er i abonnementsform og bliver automatisk fornyet med træk af penge på Brugerens konto, når en given adgangsperiode udløber (hvis der sker fejl ved trækningen prøves igen i 30 dage, for at sikre levering af det af Brugeren bestilte produkt). Denne service sikrer, at Brugerens Guldbrugeradgang ikke stopper utilsigtet, uden at Brugeren selv ønsker at afslutte Guldbrugeradgangen og foretager en aktiv handling for at stoppe Guldbrugeradgangen. Hvis Brugerens betalingskort udløber eller spærres, vil abonnementet udløbe med udgangen af den aktuelle periode. Guldbrugerabonnementet kan slås fra på siden ”Adgangsprogram”, som ses når Brugeren er logget ind på sin konto. Tryk på linket "Din profil" øverst på Boligdeal.dk og tryk herefter på "Fakturaer mv.", tryk herefter på knappen "Adgangsprogram" i bunden af siden, hvorefter du kommer til den side hvor Guldbrugerabonnementet kan slås fra eller til. På siden ”Fakturaer” kan du desuden se alle fakturaer. Der er ingen binding på Guldbrugeradgangen. Når Brugeren slår abonnementet fra, trækkes der ikke flere penge på Brugerens konto og Guldbrugeradgangen udløber automatisk, når den aktuelle abonnementsperiode udløber. 
7.3
Den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage er gældende ved oprettelse af en konto på Portalen. Dog accepterer Brugeren, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis Brugeren tager Portalen i brug. Det kan f.eks. være ved at kontakte en anden Bruger på Portalen eller ved at aktivere en annonce i en eller anden form.

8. Brugerens brug og misbrug af Portalen
8.1
Misbrug af Portalen eller manglende overholdelse af Vilkårene udgør hver for sig væsentlig misligholdelse af Vilkårene, og giver Boligdeal.dk ApS ret til at lukke Brugerens konto på Portalen og slette indholdet af Brugerens annoncer og søgeannoncer og hæve Vilkårene for væsentlig misligholdelse. I det tilfælde at Boligdeal.dk ApS vurderer misligholdelsen til at være af særlig grov karakter, kan Brugeren permanent udelukkes fra Portalen.
8.2
I tilfælde hvor Brugerens handlinger medfører tab af information på Portalen eller på anden måde skade på Portalen eller skade på andre Brugere, er Brugeren ansvarlig for at dække ethvert tab opstået som følge af en sådan skade i henhold til dansk rets almindelige regler. Brugeren er ikke ansvarlig for indirekte tab som tab af profit og tab af omsætning. Tab af data betragtes som et direkte tab. Brugeren og Boligdeal.dk ApS har aftalt, at i det tilfælde at en anden Bruger end den skadevoldende Bruger lider skade, har Boligdeal.dk ApS ret til at give transport i sit krav mod den skadevoldende Bruger til den skadelidte Bruger.
8.3
Brugeren må ikke afkode Portalen eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende Portalen, herunder opbygningen og sammensætningen af Portalen, udover hvad der følger af normal brug af Portalen.
8.4
Brugeren må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over Brugeren selv adgang til Portalen.

9. Lovvalg og værneting:
9.1
Dansk ret finder anvendelse på Vilkårene og enhver anden aftale der indgås mellem Portalen og Brugeren.
9.2
Enhver tvist, der måtte udspringe af et retsforhold mellem Boligdeal.dk ApS og Brugeren, skal afgøres af Københavns Byret i første instans, såfremt parterne ikke kan nå en løsning i mindelighed.