Totalkredit

1. juni 2023 | Skrevet af: Sara Petersen
Totalkredit

Hvad er Totalkredit?

Totalkredit er en fremtrædende aktør inden for det danske ejendomsmarked, der fungerer som et realkreditselskab og tilbyder et bredt spektrum af realkreditprodukter. Institutionens formål er at bistå boligkøbere og ejendomsinvestorer ved at indsamle indlån fra investorer og udstede realkreditobligationer.

Hvordan fungerer Totalkredit?

Totalkredit opererer som en kreditforening og benytter sig af princippet om kollektiv sikkerhed. Dette indebærer, at når Totalkredit tilbyder lån, stilles den pågældende ejendom som sikkerhed for lånet. På denne måde sikres investorer, der køber realkreditobligationerne, imod tab i tilfælde af låntagers misligholdelse.

Hvilke låneprodukter tilbyder Totalkredit?

Blandt de låneprodukter, som Totalkredit tilbyder, findes både fastforrentede og variabelt forrentede lån. Fastforrentede lån giver låntagerne stabile renter gennem hele lånets løbetid, mens variabelt forrentede lån har rentesatser, der kan justeres over tid baseret på markedsforholdene. Totalkredit anvender ofte CITA-renten som referenceramme for rentefastsættelsen på de variabelt forrentede lån.

Hvordan påvirker Totalkredit ejendomsmarkedet?

Totalkredits aktiviteter har direkte indvirkning på ejendomsmarkedet, idet tilgængeligheden af finansiering til købere påvirkes. Når Totalkredit tilbyder konkurrencedygtige låneprodukter og gunstige rentesatser, kan det stimulere boligmarkedet og øge efterspørgslen efter ejendomme. Omvendt kan restriktioner i Totalkredits udlånspraksis eller stigninger i rentesatserne påvirke efterspørgslen negativt.

Hvordan kan Totalkredit påvirke ejendomsmarkedet i praksis?

Forestil dig en boligkøber, der ønsker at erhverve en ejendom til en pris på 2 millioner danske kroner. Da køberen ikke råder over tilstrækkelig kapital til at finansiere hele købet, indgår han en aftale med Totalkredit om at optage et realkreditlån. Totalkredit udsteder realkreditobligationer til investorer, og lånet sikres ved at tage pant i ejendommen. Dette muliggør finansieringen af købet og en spredning af betalingerne over en længere periode.

Alt i alt spiller Totalkredit en væsentlig rolle på det danske ejendomsmarked ved at facilitere realkreditlån til boligkøbere og ejendomsinvestorer. Ved at udstede realkreditobligationer og anvende pant som sikkerhed muliggør Totalkredit finansiering af ejendomskøb og bidrager således til at forme ejendomsmarkedets dynamik og efterspørgsel.