Må naboen gå ind på min grund?

Må naboen gå ind på min grund?

Søg grunde til salg i hele Danmark

Det er ulovligt at indtrænge på andres private grund uden samtykke fra ejeren eller særligt belæg.
Naboen må ikke gå ind på din grund for at beskære træer, klippe hæk, fjerne affald eller ukrudt. Eller ikke hvis det er for at hjælpe.

Hvis der er tale om personer i livsfare, har man pligt til at hjælpe og er dermed nødt til at i gå ind på andres grund. Det gælder altså for dig selv og gensidigt din nabo. Det kan være, hvis man skal yde assistance i tilfælde af hjerteanfald eller brand. Det er strafbart ikke at hjælpe personer i livsfare, med mindre man ved at gøre så bringer sit eget liv i fare.

Hegnslov

Ifølge §22 i hegnsloven er man som vedligeholdelsespligtig af et hegn berettiget til hensynsfuldt at færdes på naboens grund i det omfang, som det kræver at vedligeholde langs hegnet. http://hegnsloven.dk/