Hvor meget er mit hus værd?

Hvor meget er mit hus værd?

Sælg dit hus her

I forbindelse med salg af hus, optagelse af et realkreditlån eller beskatning, opstår spørgsmålet ”Hvor meget er mit hus værd? ” altid. Det kan, derudover, blive relevant at få foretaget en ejendomsvurdering i flere sammenhænge. Som ved tinglysningsafgift, forældrekøb eller en formueopgørelse.

Værdien af dit hus og dertilhørende areal afhænger af flere forskellige faktorer som

 • Størrelsen: Hvor stor selve huset er og hvor stort et areal, hele ejendomsgrunden udgør.
 • Bygningskarakteristika: Hvilket byggematerialer huset er lavet i og husets faste inventar (køkken, evt. brændeovn, badeværelse)
 • Alder og den vedligeholdsmæssige stand: Er der eventuelle forbedringer i sigte? Hvis boligen er nyopført, er den da færdigbygget?
 • Indretning: Rumfordeling.
 • Beliggenheden: Geodata over nærmeste motorvej, kyst, skov osv., som påvirker udsigtsforholdene. Indkøbsmuligheder, institutioner, offentlig transport.
 • Salgsprisen af huse i samme område, som er blevet solgt for nyligt. Læs mere her “Hvad er naboens hus værd?”

Lån i banken

Hvis spørgsmålet er opstået i forbindelse med et realkreditlån, er det op til det enkelte realkreditinstitut/bank at foretage en besigtigelse og vurdering af huset. Valuaren, vurderingsmanden, vil herudover også hente ejendommens BBR-meddelelse med oplysninger om

 • Opførelsesår, om- og tilbygningsår
 • Tekniske forhold, energiforsyning
 • Installationer
 • Størrelse: Samlet boligareal, samlet erhvervsareal, udnyttet areal af tagetage og areal af udestue, antal etager
 • Beliggenhed

En BBR-meddelelse indeholder oplysninger om ejendommens forhold og er offentligt registreret i Bygnings- og Boligregisteretbbr.dk. Som ejer af en ejendom er man ansvarlig for at oplysningerne i BBR-registeret er korrekte og opdateret. Er der fejl eller mangler i oplysningerne, skal man kontakte kommunen.

Læs mere her: “Hvad koster det låne til hus?”

Ønsker man at kende værdien af sit hus i led med at det skal sælges, vil en sådan vurdering blive foretaget af en ejendomsmægler, som tager udgangspunkt i samme faktorer.

Der findes også den mulighed at få anslået værdien af dit hus igennem Nyboligs app BoligVærdi, som kan hentes ned gratis på din smartphone. Herefter indtaster du ejendommens adresse, telefonnummer og/eller mail, og uploader 10 billeder af boligen. Baseret på billederne og BBR-oplysninger vil en lokalkendt ejendomsmægler fra Nybolig senest et døgn efter give et bud på boligens værdi.

Man skal dog være opmærksom på, at ejendomsmæglerens pris estimeret bud på hvad dit hus er værd, ikke nødvendigvis vil være tilsvarende en salgsvurdering. Men hertil er det dog en fordel, at man får indledt dialog med ejendomsmægleren.

Beskatning

Hvis beskatning er grunden til at kende ejendommens værdi, er det mere komplekst.

I forbindelse med at Skat skal vurdere, hvor høj en ejendomsskat du som ejer af en ejerbolig skal betale, foretager Skat en ejendomsvurdering. Ejendomsværdien er Skats skøn af, hvad dit hus er værd. Med andre ord hvad, du som sælger kan sælge din ejendom for. Værdien af din ejendom baseres på tre tal

 • Grundværdi, som er grundens værdi uden bebyggelse. Den bestemmes primært af beliggenhed og anvendelsesmuligheder.
 • Fradrag i beskatning af grundværdien for forbedringer til modning af grunden med henblik på bebyggelse, der bevirker en stigning i grundværdi
 • Forskelsværdi, som er ejendomsværdien fratrukket grundværdien. Oftest er forskelsværdien svarende til værdien af grundens bygning. Men hvis et gammelt hus i dårlig stand er beliggende på en attraktiv grund, vil det have enten ingen eller en ringe værdi, da køber muligvis vil bytte et nyt hus op.