Hvad koster en tilbygning til sommerhus?

Hvad koster en tilbygning til sommerhus?

Søg fritidshuse til salg i hele Danmark

Har man købt sig et sommerhus eller måske bygget et, kan man fra start af eller senere hen komme ud i at overveje, om man skal lave en tilbygning til sommerhuset. Vi vil her søge efter at svare på det spørgsmål, der i den forbindelse vil opstå ”Hvad koster en tilbygning til sommerhus?”.
En tilbygning kan blive nødvendig, hvis familie forøges, man bare mangler plads eller også er glad for stedet og huset men har nogle behov der skal opfyldes. Kan det betale sig at bygge til? Eller er det en bedre idé at købe et helt nyt sommerhus?
- Hvis man overvejer at tilbygge, skal man vide, at i områder, hvor kvadratmeterpriserne er lave, er en dårligere forretning at bygge i end steder som er dyre.

Prisen

En overordnet regel er, at det koster ca. 20.000kr. inkl. Moms at bygge én m2 i Hovedstadsområdet. Andre steder som feks. på Fyn, Midtsjælland eller i Jylland kan det gøres billigere. Det skyldes bla. Priserne på håndævrkere og materialer.

Prisen afhænger selvfølgelig også af de løsninger, som skal indgå i byggeriet. Tilbygninger med køkken, bad, toilet osv. Vil være dyre at bygge.

Rådgivning

Når man gerne vil tilbygge, er første betingelse for et godt resultat god planlægning. Herved undgå man så vidt muligt overraskelser både økonomisk og tidsmæssigt. Det er god idé at planlægge ned i detaljerne og ikke tage det løbende. Hvis noget skal laves om, kan man gå hen og bruge penge der egentlig godt kunne have været sparet. Det kan derfor anbefales, at man lader sig rådgive af en byggesagkyndig, som har forstand på forløbet indenfor byggeri.

En byggesagkyndig gør også forløbet mere overskueligt og man kan også være mere sikker på at overholde de regler og love, som er gældende for tilbygning til sommerhuse. Ved tilbygning skal man søge byggetilladelse hos kommunen og hvis ens byggekontrakt- og ansøgning er ordentligt lavet går ekspeditionen hurtigere. Prisen for rådgivning skal desuden lægges til prisen for selve byggeriet og alt hvad det indebærer.

Regler og love

Lige som ved tilbygning til helårshuse administrerer bygningsreglementet de grundlæggende krav og forbehold for sommerhuse. De er dog mere lempelige.
Hvis byggeprojekten muligvis går hen og overskriver lovkrav eller ikke kan overholde dem, kan man i sin ansøgning søge dispensation. Læs mere om byggeri og sommerhus her ”Hvor meget må man bygge på sin grund?”