Hvad er indskud til lejlighed?

Hvad er indskud til lejlighed?

Søg lejligheder til salg i hele Danmark

Mange går rundt og er i tvivl om begrebet indskud, og hvorfor det er ikke det samme som forudbetalt leje eller depositum, men hvad er indskud til lejlighed egentlig?

Indskud opkræves som en sikkerhed for udlejer, hvis f.eks. hvis der er krav om, at lejligheden skal istandsættes ved fraflytning eller, hvis du ikke har betalt husleje. De resterende penge får du tilbage, når du flytter fra lejligheden igen. Da det ikke er det samme som forudbetalt leje, er det dog vigtigt at understrege, at du som lejer først har krav på, at få resten af dit indskud til lejligheden tilbage ved fraflytning.

Kommunen kan hjælpe dig med dit indskud

Hvis du flytter i en almen nyttig bolig, hvilket vil sige en bolig i en boligforening, er det alt afhængig af bl.a. din indkomst, formue og hjemmeboende børn mulighed for at låne penge af kommunen til indskud til lejlighed. Dette kan gøres på borger.dk.

Depositum eller indskud til lejligheden

Mange tror, at depositum og indskud til lejlighed er det samme, men teknisk set er det ikke. Begge dele betales af lejeren til udlejer ved indflytning, men de udregnes forskellige. Indskud til lejligheden kan kun kræves til almene byggerier og ikke i de private, hvor der typisk opkræves depositum.  Indskud består af 2 procent af det, som det oprindeligt kostede at opføre boligen og beregnes pr. kvadratmeter.

De fleste udlejere opkræver enten indskud eller depositum, og det er derfor en god ide også at have det beløb i tankerne, inden du beslutter dig for at flytte. 

Vil du også tage dine udgifter, efter du er flyttet, i betragtning, så læs mere mere om det på "Hvad koster det at bo i lejlighed?".