Hvad er boligydelse?

Hvad er boligydelse?

Søg andelsboliger i hele Danmark

Når man bor i egen andels- ejer- eller lejebolig kan man søge om statslig boligstøtte. Der er tre begreber som dækker over boligstøtte: Boligydelse, boligsikring og lån til betaling af beboertilskud. Formålet med ydelserne er at lette på ens månedlige boligudgifter. Men hvad er boligydelse? 

Når boligstøtten gives til folke- og førtidspensionister kaldes den boligydelse. Når man bor til leje udbetales boligydelsen som et tilskud. Når man bor i ejerbolig eller andelsbolig udbetales den som et lån.

Hvor meget er du berettiget til i boligydelse?

Størrelsen af din boligydelse afhænger af nogle forskellige forhold:
- Hvor stor din bolig er
- Hvor mange der bor i husstanden
- Hvad du betaler i husleje
- Boligens samlede indkomst og formue

Maksimum

Man kan højst få udbetalt 3.837 kroner om måneden i boligydelse. For personer der bliver visiteret til en pleje- og ældrebolig er der intet maksimum.

Boligstørrelse

Uanset boligens størrelse kan én person få boligydelse op til 65m2 og for hver person mere for 20m2 ekstra.
Der gives dispensation til personer i kørestol, hvis ens ægtefælle dør eller man bor i plejebolig.

Udbetaling af boligydelse

Boligydelse bliver betalt den første hverdag i måneden og skal ikke betales skat af.
Hvis der bor flere i husstanden, er der kun én som kan få udbetalt boligydelse. Udbetalingen laves af Udbetaling Danmark.

Sådan søger du

Ansøgning om boligydelse sker hos Udbetaling Danmark via. borger.dk og med NemID. 
Hvis ikke man har mulighed for at gøre det digitalt, skal man søge kompensation hos kommunen og søge der igennem.

Vil du læse mere om boligstøtte? Få svar på "Hvad er boligsikring og lån til beboerindskud?"