Er min grund forurenet?

Er min grund forurenet?

Søg grunde til salg i hele Danmark

Det er af flere grunde vigtigt at vide, om ens grund er forurenet. Man skal altid have indsigt i eventuel forurening på en grund, hvad enten man skal købe eller sælge. Vær opmærksom på at der er forskellige retningslinjer for boliggrunde og erhvervsejendomme.

Vidensniveauer

Kortlægningen over forurening udføres af regionerne. Det sker på to niveauer, V1 og V2.
Ønsker man oplysninger herom, kan man henvende sig til regionen. Kortlægning over hele landet er dog ikke færdigt endnu. Her kan du finde en jordforureningsattest for din matrikel.

V1: Måske forurenet. Der kan være kendskab til aktiviteter som forårsager forurening.
Grundejer kan kræve, at regionen foretager en undersøgelse af jorden inden for 1 år. Det er omkostningsfri for grundejer.
V2: Konstateret forurenet. Der er dokumentation for forurening, som bygger på jordundersøgelser.

Hvad kan man selv gøre?

  • Man kan undersøge ejendommens historie, f.eks. hvilken anvendelse af grunden, der tidligere har været, og som kan have forårsaget forurening. Tag et kig i de lokalhistoriske arkiver, kommunens byggesagsarkiv og snak med folk fra området.

  • Henvend dig til regionen for at få råd og vejledning om, hvordan man foretager en forureningsundersøgelse af jorden. Den koster mellem 4500kr.-8000kr. Afhængigt af faktorer som grundens anvendelse og undersøgelsens omfang m.m.

Køb af boliggrund

Når man skal købe hus eller grund til at bygge, skal man have kendskab til om der er forurenet. Hvis grunden viser sig at være forurenet, pålægges man ikke omkostningerne for at få renset den. Men man risikerer derimod at værdien falder og man mister penge ved et fremtidigt salg, såfremt den ikke rensen. Herudover kan det blive dyrere at bygge på en forurenet grund, da det skal ske i overensstemmelse med de kommunale vilkår.

Sælger af grunden skal gerne have indhentet en jordforureningsattest. Ved salg gennem ejendomsmægler har denne pligt til at have informationer om forurening.
Tjek også din grund her http://www.miljoeportal.dk/borger/intro_jord/Sider/forside.aspx

Salg af boliggrund

Det kan som sagt blive dyrere og sværere at sælge en grund med kortlagt forurening. Det kommer vel at mærke an på beliggenheden.

I tilfælde af- og fjernelse af forurening

Det er en offentlig indsats mod forurening og regionerne i Danmark står for at fjerne forurening. Når forureningen renses op, gøres det til et niveau hvor det ikke længere har skadelige virkninger for grundens anvendelse og beboere. Grunden oprenses til den ikke er kortlagt, men den kan stadig være kortlagt på niveau V2 efter rensning.
Rækkefølgen af oprensningen sker prioriteret efter påvirkningsgraden på miljø og sundhed.

Værditabsordning

Hvis man har købt en grund der er forurenet, uden at man har været klar over det, kan man tilmelde sig værditabsordning og få fremrykket udrensning betalt af det offentlige. Det kræver dog, at man yder en egenbetaling på 15.000-40.000 kr. Regionen vurderer om en grund opfylder betingelserne for at tilmelde sig ordningen og omfanget af oprensning.
- Egenbetalingen nedsættes med 2500-5000 kr. hvor hvert år der er gået, siden grunden blev konstateret forurenet.

Villaolietank

Som ejer af en villaolietanke er det lovpligtigt, at man er forsikret i tilfælde af olieudslip. Hvis man får olie fra et olieselskab, der er medlem af Energi- og Olieforum, har man det automatisk. Forsikringen er forudsat at olietanken og rørsystemet opfylder betingelserne i olietankbekendtgørelsen. Man kan vælge at betale for en udrensning selv, hvilket skal ske i samråd med fagfolk og regionen.