Vilkår For Boligdeal.dk

Har du spørgsmål eller problemer kan du altid få hurtig personlig betjening ved at skrive til support@boligdeal.dk

1. Generelt
1.1
Disse vilkår og andre tillægsvilkår refereret i disse vilkår eller beskrevet på neden­stående internetsider, herefter samlet benævnt "Vilkår", gælder for brug af www.boligdeal.dk, herefter benævnt "Boligsøgemaskinen". Vilkårene finder anvendelse for brug af Boligsøgemaskinen og er gældende mellem Boligdeal.dk ApS: Rentbuyestate.com Denmark ApS, Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg, CVR-nummer: 32838936 (herefter "Boligdeal.dk ApS") og den enkelte Bruger. Ved en "Bruger" forstås en person, der opretter en konto på Boligsøgemaskinen.
1.2
Boligsøgemaskinen forsøger igennem crawling at samle - aggregere - alle ledige boliger i Danmark fra frit tilgængelige hjemmesider. Boligsøgemaskinen er også en helt automatisk markedsplatform, hvor brugere kan lægge brugergenereret indhold op i form af boliger eller boligsøgeannoncer, hvor boligudbydere og boligsøgere kan rekvirere hinandens kontaktinformationer og hvor brugere kan tilgå relevante søgeresultater i form af boliger eller boligsøgere.
1.3
Funktionalitet for Boligsøgere: Boligsøgemaskinen er primært en boligsøgemaskine, som giver boligsøgere overblik over hvilke ledige lejeboliger der er på markedet på et givent tidspunkt. Boligsøgemaskinen crawler nettet for ledige boliger på frit tilgængelige sider og medtager få rådata på de ledige boliger i sine søgeresultater. Hvis boligsøgeren vil vide mere om boligen, sendes boligsøgeren videre til den originale kilde. Det understreges, at Boligsøgemaskinen ikke formidler direkte kontakt mellem boligsøgere og boligudbydere og ikke har aftaler med boligudbydere om at formidle direkte kontakt mellem boligudbydere og boligsøgere. En del af boligerne på Boligsøgemaskinen er oprettet af boligudbyderne selv. Her modtages en mail med boligudbyderens kontaktinformationer, hvis boligsøgeren ønsker yderligere information. Det understreges, at boligsøgeren i langt de fleste tilfælde skal opgradere til GuldBruger for at få yderligere information om en bolig. Hvis en boligsøger opretter en søgeannonce, kan boligudbydere kontakte boligsøgeren via e-mail og telefon om boliger der opfylder boligsøgerens boligønsker (Se 3.2 for en præcis beskrivelse af hvilke ydelser boligsøgeren får som ikke betalende brugere og hvilke ydelser boligsøgeren får efter boligsøgeren opgraderer til GuldBruger).
1.4
Funktionalitet for boligudbydere: Via Boligsøgemaskinen kan boligudbydere opnå markedsføring af deres boliger. Som boligudbyder kan man oprette en annonce for sine ledige boliger og kan desuden kontakte boligsøgere, der har oprettet en søgeannonce, direkte via boligsøgerkartoteket. Ved kontakt til en boligsøger via boligsøgerkartoteket modtages kontaktinformationer til boligsøgeren via en mail der sendes til boligudbyderen. Det understreges, at det kræver at boligudbyderen i mange tilfælde skal opgradere til GuldBruger, hvis boligudbyderen vil have mulighed for at kontakte boligsøgere, der har oprettet en søgeannonce. (Se 4.5 for en præcis beskrivelse af hvilke ydelser boligudbyderen får som ikke betalende brugere og hvilke ydelser boligudbyderen får efter boligudbyderen opgraderer til GuldBruger).
1.5
Det er en betingelse for at oprette sig som Bruger, at Brugeren giver samtykke til, at Boligsøgemaskinen må sende Brugeren mails om boliger og services ved oprettelse, da dette er en meget væsentlig del af Boligsøgemaskinens service.

2. Oprettelse, cookies og mails
2.1
En Bruger accepterer Vilkårene ved oprettelse af en Brugerprofil på Boligsøgemaskinen.
2.2
Ved oprettelse af en konto på Boligsøgemaskinen accepterer Brugeren at modtage e-mails fra Boligsøgemaskinen. Mails kan afmeldes dynamisk og selektivt ved at klikke på det tilhørende link i hver af de tilsendte mails. Ved klik på dette link ankommer Brugeren til en side, hvor Brugeren kan indstille hvilke mails Brugeren ønsker at modtage. Brugeren kan også til hver en tid tilbagekalde alle samtykker ved at deaktivere sin profil, hvilket sker nederst på siden "Dine data" under "Din profil".
2.3
Ved brug af Boligsøgemaskinen accepterer Brugeren, at Boligsøgemaskinen anvender cookies i henhold til vilkårene for anvendelse af cookies anført på Boligsøgemaskinen, med henblik på at optimere Brugernes oplevelse på Boligsøgemaskinen. Boligsøgemaskinen kan i et vist omfang anvendes, såfremt Brugerens browser er indstillet til ikke at acceptere cookies. Brugeren kan altid slette de cookies, der er gemt på Brugerens computer i forbindelse med brugen af Boligsøgemaskinen. Se en detaljeret beskrivelse af vores cookiepolitik.
2.4
Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende Vilkår for Boligsøgemaskinen, og Brugeren accepterer, at Boligsøgemaskinen har ret til at ændre Vilkårene med 30 kalenderdages varsel. Boligsøgemaskinen oplyser om væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne. Denne information kan ses på Brugerens konto, når Brugeren er logget ind. Hvis ændringerne vedrører persondata eller markedsføringsretlige forhold, hvortil der kræves fornyet samtykke, vil Brugeren blive bedt om et opdateret samtykke, næste gang Brugeren logger på Boligsøgemaskinen. Prisen på eksisterende abonnementer vil aldrig blive ændret.
2.5
Brugeren har ret til uden varsel at deaktivere sin konto på Boligsøgemaskinen. Hvis Brugeren har et abonnement skal dette afmeldes før en deaktivering kan finde sted. GuldBrugeradgangen for en deaktiveret konto fornys ikke automatisk, og Brugeren vil ikke blive opkrævet betaling for efterfølgende GuldBrugeradgangsperioder. Allerede betalte GuldBrugeradgange tilbagebetales ikke.
2.6
Hvis Brugeren ønsker, at tredjepart agerer på vegne af Brugeren i forhold til Brugerens profil på Boligsøgemaskinen, skal tredjepart fremvise tilstrækkelig dokumentation for, at tredjepart kan agere på vegne af Brugeren.

3. For boligsøgere
3.1
Kun personer, der leder efter en ny bolig kan oprette sig som boligsøgere på Boligsøgemaskinen. Brugeren skal sikre, at en søgeannonces indhold er retvisende og sandfærdigt, og der må ikke skrives kontaktinformationer, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser i en søgeannonce. Boligsøgemaskinen har ret til at gengive hele eller dele af det uploadede materiale på andre hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Søgeannoncer skal af Brugeren deaktiveres med det samme, og senest to dage efter at boligsøgningen ikke længere er aktuel. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer.
3.2
Boligsøgeren får disse services uden at betale: i) Boligsøgeren kan lave en boligsøger-profil, hvor boligudbydere der er GuldBrugere kan kontakte boligsøgeren, ii) boligsøgeren kan få besked om relevante boliger per mail og iii) boligsøgeren kan kontakte de boligudbydere, der har opgraderet til GuldBrugere. Boligsøgere får disse fordele ved at opgradere til GuldBruger: i) Boligsøgerens boligsøger-profil bliver fremhævet og placeret højere i søgeresultaterne, ii) alle boligudbydere (og ikke kun GuldBrugere) vil kunne kontakte boligsøgeren via dennes boligsøger-profil, iii) boligsøgeren får hurtigere mail-besked om de mest eftertragtede boliger, og iv) boligsøgeren får adgang til alle boliger i Boligsøgemaskinen (hvis en bolig er lagt op af en boligudbyder, får boligsøgeren dennes kontaktinfo, hvis en bolig er hentet ind af crawleren kan boligsøgeren gå til originalkilden).
3.3
Ved oprettelse som boligsøger, er Brugeren forpligtet til at indrykke en annonce indeholdende en beskrivelse af den ønskede bolig inden 3 hverdage fra oprettelsen.
3.4
Boligsøgeren kan lægge et foto på sin boligsøger-profil. Det er boligsøgerens fulde ansvar, at fotoet er relevant, sædvanligt og lovligt som til enhver tid fortolket af Boligsøgemaskinen, herunder, at det ikke er af seksuel karakter og at boligsøgeren har de nødvendige immaterielle rettigheder til det foto, der uploades på Boligsøgemaskinen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet så snart Boligsøgemaskinen bliver gjort opmærksom på dette.
3.5
Når en boligsøger opretter en søgeannonce, kan boligudbydere kontakte boligsøgeren via e-mail og telefon om boliger der opfylder boligsøgerens boligønsker.
3.6
Boligsøgeren kan i sin boligsøger-profil tilbyde at hjælpe Boligudbyderen med forskellige ting. Boligsøgeren må kun tilbyde sædvanlige, lovlige og ikke-krænkende ydelser som til enhver tid fortolket af Boligsøgemaskinen (eksempelvis må Brugerne ikke tilbyde ekstra ydelser af seksuel karakter). Boligsøgeren skal altid modtage særskilt honorar for disse ydelser i henhold til gældende ret og det er ikke tilladt for boligsøgeren at modtage honorering for disse ydelser via en reduktion i huslejen. Brugerne har selv ansvar for at aftaler om ydelser indgås i overensstemmelse med gældende ret, herunder oplysning af indkomst til SKAT.

4. For boligudbydere
4.1
Ved oprettelse af en konto som boligudbyder, forpligter Brugeren sig til udelukkende at rette henvendelse til potentielle boligsøgere med tilbud om en bolig, der matcher den pågældende boligsøgers ønsker og behov som oplyst i boligsøgeannoncerne på Boligsøgemaskinen.
4.2
Kun boligudbydere, ejendomsmæglere og advokater, der repræsenterer boligudbydere, er berettiget til at oprette en konto på Boligsøgemaskinen. Brugere må kun oprette en annonce med boliger, som de er bemyndiget til at håndtere, eller som de selv har ejendomsret over.
4.3
Det er boligudbydernes fulde ansvar, at information i boligudbyderens annoncer er retvisende og sandfærdig. Boligudbyderne indestår for, at boligudbyderen har de nødvendige immaterielle rettigheder til alt materiale, der uploades på Boligsøgemaskinen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet så snart Boligsøgemaskinen bliver gjort opmærksom på dette. Boligsøgemaskinen har ret til at gengive hele eller dele af det uploadede materiale på andre hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Der må ikke angives kontaktoplysninger, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser eller øvrige kontaktoplysninger i annoncerne. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer. Annoncer skal af Brugeren inaktiveres med det samme, når boligen ikke længere er ledig.
4.4 
Ved fremsendelse af tilbud eller anden kommunikation til boligsøgere, har boligudbyderen pligt til at sikre, at ingen kontaktoplysninger til andre Brugere er tilgængelige for modtageren af tilbuddet eller kommunikationen. Herunder må der ikke kontaktes flere Brugere på samme e-mail, på en måde så Brugerne bliver vidende om hinandens mailadresser.
4.5
Boligudbydere får disse services uden at betale: i) Boligudbyderen kan lave en boligannonce, hvor boligsøgere der er GuldBrugere kan kontakte boligudbyderen, ii) boligudbyderen får per mail besked om relevante boligsøgere, der har oprettet en søgeannonce og iii) boligudbyderen kan hente kontaktdata på de boligsøgere, der har oprettet en søgeannonce og selv har opgraderet til GuldBrugere. Boligudbydere får disse fordele ved at opgradere til GuldBruger: i) Boligudbyderens boligannonce placeres højere i søgeresultaterne, ii) alle boligsøgere (uanset om boligsøgeren er oprettet som GuldBruger eller ej) kan kontakte boligudbyderen via dennes annonce og iii) boligudbyderen kan kontakte alle boligsøgere, der har oprettet en søgeannonce. 
4.6
Når en boligudbyder opretter en boligannonce kan boligudbyderen kontaktes per mail eller telefon af boligsøgerne. 

5. Ansvarsfraskrivelse

5.1
Boligsøgemaskinen er også en platform med Brugergenereret indhold, hvor boligsøgere og boligudbydere kan oprette annoncer med boliger og boligønsker. Boligsøgemaskinen er alene formidler af indholdet på Boligsøgemaskinen og tager ikke ansvar for nogen form for information afgivet af Brugerne eller for nogen aftale indgået direkte mellem Brugerne. Brugeren accepterer, at Boligsøgemaskinens samlede ansvar under ingen omstændigheder kan overstige DKK 0 (nul).
5.2
Boligsøgemaskinen er ikke ansvarlig for i hvilket omfang kontakt formidlet gennem Boligsøgemaskinen mellem Brugerne vil føre til indgåelse af en aftale mellem Brugerne.
5.3
I de tilfælde hvor Boligsøgemaskinen henter information direkte fra et ejendomsselskabs hjemmeside eller enhver anden tredjeparts hjemmeside, er Boligsøgemaskinen ikke ansvarlig for rigtigheden af information hentet fra hjemmesiden.

6. Politik vedrørende personoplysninger 
6.1
Se vores databeskyttelsespolitik for oplysninger omkring vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af Boligsøgemaskinen.

7. Betaling og fortrydelsesret
7.1
Alle køb sker online og alle priser på Boligsøgemaskinen er angivet inklusiv moms. Betaling sker online med en lang række korttyper, herunder Dankort, Visakort, MasterCard mv.
7.2
Både boligsøgere og boligudbydere kan oprette en brugerkonto hos Boligsøgemaskinen uden betaling. Brugere kan vælge at tilkøbe en eller flere abonnementsydelser, som giver en række ekstra fordele. Køb af en abonnementsydelse foretages på følgende måde: i) Opret en brugerkonto eller log ind på en eksisterende brugerkonto. ii) Vælg "Tilkøb" i menuen under Din profil. iii) Bekræft at du ønsker at oprette et abonnement og at boligsøgemaskinen automatisk må foretage betaling fra dit betalingskort, hver gang en ny abonnementsperiode påbegyndes. iiii) indtast dine betalingsoplysninger og godkend købet. Så snart du har godkendt købet, bliver abonnementet aktiveret og du har adgang til at benytte de tilknyttede abonnementsydelser. Abonnementet fortsætter automatisk som løbende abonnement, indtil det opsiges. Det betyder, at Boligsøgemaskinen automatisk vil foretage betaling fra dit betalingskort, når en ny abonnementsperiode påbegyndes, medmindre abonnementet forinden er blevet opsagt. Du kan opsige dit abonnement ved at følge fremgangsmåden i pkt. 7.5. Der er ingen binding på abonnementet og en opsigelse vil derfor få virkning fra udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Abonnementet kan ikke opsiges via det digitale interface de første 3 timer efter købet. Abonnementet kan dog altid, og fra det tidspunkt det købes, opsiges ved at sende en mail til support@boligdeal.dk. Hvis betalingen for en ny abonnementsperiode ikke kan gennemføres, vil Boligsøgemaskinen forsøge at foretage betalingen igen i en periode for at sikre, at abonnementet ikke ophører utilsigtet, således at brugeren ikke utilsigtet mister den service og de fordele som brugeren forventer at modtage. Boligsøgemaskinen vil ligeledes forsøge at foretage betalingen når brugeren forsøger at tilgå de fordels-ydelser som abonnementet giver, og som brugeren forventer at brugeren har.


7.3
Ved køb af produkter på Boligsøgemaskinen fremsendes en lovmæssig bekræftelse af købet på mail.
7.4
Hvis Brugerens betalingskort udløber eller spærres, vil abonnementet udløbe med udgangen af den aktuelle periode. 
7.5
GuldBrugerabonnementet kan slås fra ved at trykke på Din profil i toppen på www.boligdeal.dk , herefter trykke på siden "Fakturaer mv.", herefter trykke trykke på knappen "Adgangsprogram" i bunden af siden, og herefter følge vejledningen  på den side, der fremkommer efter klik på knappen ”Adgangsprogram”. Abonnementet skal afmeldes af Brugeren selv. Dette er for at sikre, at det ikke er muligt for andre end Brugeren selv at slå en Brugers abonnement fra mod Brugerens intention. Når Brugeren slår abonnementet fra, trækkes der ikke flere penge på Brugerens konto og GuldBrugeradgangen udløber automatisk, når den aktuelle abonnementsperiode udløber. 
7.6
På siden ”Fakturaer” kan alle fakturaer hentes. 
7.7
Den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage er gældende ved oprettelse af et abonnement på Boligsøgemaskinen. Dog accepterer Brugeren, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis Brugeren tager Boligsøgemaskinen i brug. Det kan f.eks. være ved, at Brugeren rekvirerer info om en bolig eller en boligsøger eller ved, at Brugeren aktiverer opretter en annonce for sin bolig eller sin boligsøgning. En Bruger kan gøre sin fortrydelsesret gældende ved at sende en mail til support@boligdeal.dk

8. Brugerens brug og misbrug af Boligsøgemaskinen
8.1
Misbrug af Boligsøgemaskinen eller manglende overholdelse af Vilkårene udgør hver for sig væsentlig misligholdelse af Vilkårene, og giver Boligsøgemaskinen ret til at lukke Brugerens konto på Boligsøgemaskinen og slette indholdet af Brugerens annoncer og søgeannoncer og hæve Vilkårene for væsentlig misligholdelse. I det tilfælde, at Boligsøgemaskinen vurderer misligholdelsen til at være af særlig grov karakter, kan Brugeren permanent udelukkes fra Boligsøgemaskinen.
8.2
I tilfælde hvor Brugerens handlinger medfører tab af information på Boligsøgemaskinen eller på anden måde skade på Boligsøgemaskinen eller skade på andre Brugere, er Brugeren ansvarlig for at dække ethvert tab opstået som følge af en sådan skade i henhold til dansk rets almindelige regler. Brugeren er ikke ansvarlig for indirekte tab som tab af profit og tab af omsætning. Tab af data betragtes som et direkte tab. Brugeren og Boligsøgemaskinen har aftalt, at i det tilfælde, at en anden Bruger end den skadevoldende Bruger lider skade, har Boligsøgemaskinen ret til at give transport i sit krav mod den skadevoldende Bruger til den skadelidte Bruger.
8.3
Brugeren må ikke afkode Boligsøgemaskinen eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende Boligsøgemaskinen, herunder opbygningen og sammensætningen af Boligsøgemaskinen, udover hvad der følger af normal brug af Boligsøgemaskinen.
8.4
Brugeren må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over Brugeren selv adgang til Boligsøgemaskinen.

9. Lovvalg og værneting:
9.1
Dansk ret finder anvendelse på Vilkårene og enhver anden aftale der indgås mellem Boligsøgemaskinen og Brugeren.
9.2
Enhver tvist, der måtte udspringe af et retsforhold mellem Boligsøgemaskinen og Brugeren, skal afgøres af Københavns Byret i første instans, såfremt parterne ikke kan nå en løsning i mindelighed.