Boliggaranti

2. juni 2023 | Skrevet af: Sara Petersen
Boliggaranti

Hvad er boliggaranti?

Boliggaranti er et begreb inden for ejendomsmarkedet, der har til formål at sikre økonomisk beskyttelse til både købere og sælgere af fast ejendom. Det fungerer som en form for forsikring, der dækker eventuelle økonomiske tab eller skader, der kan opstå i forbindelse med en ejendomstransaktion. Boliggarantien er et juridisk bindende dokument, der fastsætter vilkårene og betingelserne for afdækningen af risici ved køb og salg af fast ejendom.

Hvordan fungerer boliggaranti?

Boliggarantien giver tryghed og sikkerhed for både købere og sælgere. For købere beskytter boliggarantien dem mod skjulte fejl eller mangler ved ejendommen, der ikke er blevet opdaget under en besigtigelse. Hvis der opstår sådanne fejl eller mangler efter købet, kan køberen indgive krav mod sælgeren og få kompensation for eventuelle omkostninger ved reparation eller retablering.

På den anden side beskytter boliggarantien sælgeren mod eventuelle retssager eller økonomiske tab, der kan opstå som følge af klager fra køberen efter ejendomsoverdragelsen. Hvis en køber opdager fejl eller mangler ved ejendommen og indgiver et krav, dækker boliggarantien sælgerens omkostninger til retssager eller erstatning, hvis det er nødvendigt.

Hvordan påvirker boliggaranti ejendomsmarkedet?

Boliggarantien har også en betydelig indflydelse på ejendomsmarkedet som helhed. Den giver tillid og sikkerhed til potentielle købere, da de ved, at de er beskyttet mod økonomiske tab eller skader ved ejendomstransaktionen. Dette kan føre til øget aktivitet på markedet og større tillid mellem købere og sælgere.

Samlet set spiller boliggarantien en væsentlig rolle i at sikre en retfærdig og sikker handel med fast ejendom. Den bidrager til at minimere risici og beskytte både købere og sælgere mod økonomiske tab.