Specificer søgning
STØRRELSE
- m2
KØB/LEJE/BYTTE
Max leje
kr.
Max salgspris
kr.
Vælg boligtype

Vilkår For Boligdeal ApS

Det er altid gratis at oprette sig. Du kan efterfølgende vælge at opgradere til GuldBruger, hvis du ønsker specielle fordele. Har du spørgsmål eller problemer kan du altid få hurtig personlig betjening ved at skrive til support@boligdeal.dk

1.Generelt
1.1

Disse vilkår og andre tillægsvilkår refereret i disse vilkår eller beskrevet på neden­stående internetsider, herefter samlet benævnt vilkår, gælder for brug af følgende internetsider: www.boligdeal.dk med tilhørende undersider, herefter enten enkeltvist eller sammen benævnt Portalen. Vilkårene finder anvendelse for brug af Portalen og er gældende mellem Boligdeal.dk: Rentbuyestate.com Denmark ApS, Mynstersvej, 1827 Frederiksberg, cvrnummer: 32838936 (kontakt support@boligdeal.dk for spørgsmål og brugerservice) og den enkelte bruger. Ved en Bruger forstås en person, der opretter en konto på Portalen eller som rekvirerer kontaktinformation fra en annonce på Portalen.
1.2
Boligdeal ApS leverer gennem Portalen en service, hvor udlejere, lejere, sælgere og købere af boliger kan komme i direkte hurtig og dynamisk kontakt med hinanden. Anvendelsen af Portalen er i udgangspunktet gratis, men Brugerne har mulighed for at opgradere til GuldBruger og derigennem få en række ekstra fordele.

2. Oprettelse, cookies og mails
2.1

En Bruger accepterer Vilkårene ved oprettelse af en konto på Portalen eller ved rekvirering af kontaktinformation fra en Bruger på Portalen.
2.2
Afsendelse af mails om nye boliger eller boligsøgere er en integreret del af Portalens service og produkt, og Portalen kan i praksis ikke benyttes på en værdiskabende og meningsfyldt måde uden at Brugeren modtager mails. Ved oprettelse af en konto på Portalen accepterer Brugeren således at modtage e-mails fra Portalen, herunder servicemails, nyhedsmails samt mails med relevante lejemål, ejendomme, lejere eller købere. E-mails kan afmeldes dynamisk og selektivt ved at klikke på det tilhørende link i hver af de tilsendte e-mails.
2.3
Ved oprettelse af en konto accepterer Brugeren, at Portalen anvender cookies i henhold til vilkårene for anvendelse af cookies anført på Portalen, med henblik på at optimere Brugernes oplevelse på Portalen. Portalen kan i et vist omfang anvendes, såfremt Brugerens browser er indstillet til ikke at acceptere cookies. Brugeren kan altid slette de cookies, der er gemt på Brugerens computer i forbindelse med brugen af Portalen. Se en detaljeret beskrivelse af vores cookiepolitik her.
2.4
Ved oprettelse af en konto genereres automatisk en adgangskode, som du altid kan rekvirere ved at bruge funktionen "Glemt adgangskode" på www.boligdeal.dk.
2.5
Brugeren får ved oprettelse af en konto adgang til en tip-en-ven-funktion, hvor Brugeren gennem Portalen kan tippe andre om Portalen ved at sende e-mails. Brugeren er forpligtet til kun at tippe de mennesker, som Brugeren kender, og Brugeren er alene ansvarlig for, at modtageren accepterer modtagelse af sådanne e-mails.
2.6
Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende Vilkår for Portalen, og Brugeren accepterer, at Boligdeal ApS har ret til at ændre Vilkårene med 30 kalenderdages varsel. Boligdeal ApS oplyser om væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne. Denne information kan ses på Brugerens konto, når Brugeren er logget ind
2.7
Brugeren har ret til uden varsel at deaktivere sin konto på Portalen. GuldBrugerAdgangen for en deaktiveret konto fornys ikke automatisk, og Brugeren vil ikke blive opkrævet betaling for efterfølgende GuldBrugerAdgangensperioder. Allerede betalte GuldBrugerAdgange tilbagebetales ikke.

3. For boligkøbere og boliglejere
3.1

Kun personer, der er interesseret i at finde en ny bolig, er berettiget til at rekvirere info om boliger eller oprette sig på Portalen. Brugeren skal sikre, at en søgeannonces indhold er retvisende og sandfærdigt, og der må ikke skrives kontaktinformationer, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser i en søgeannonce. Brugeren er indforstået med, at det uploadede materiale desuden kan vises på andre relaterede portaler, herunder Portalens søsterportaler Voreslejebolig.dk og Andelsboliger.dk, eller hos samarbejdspartnere. Søgeannoncer skal af Brugeren deaktiveres med det samme, og senest to dage efter at boligsøgningen ikke længere er aktuel. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer.
3.2
Ved oprettelse som køber eller lejer, er Brugeren forpligtet til at indrykke en annonce indeholdende en beskrivelse af den ønskede bolig inden 3 hverdage fra oprettelsen.
3.3
Det er altid gratis for købere og lejere at oprette en konto, en søgeagent og en søgeannonce på Portalen. Det er også gratis for lejere eller købere, at tage kontakt til de udlejere eller sælgere der har frikøbt en eller flere af deres annoncer på Portalen. Herudover kan lejere og købere vælge at opgradere til en GuldBrugerProfil, som primært giver en boligsøger-annonce der er fremhævet og placeret i toppen af søgeresultaterne samt en  række ekstra fordele og optimerer dine muligheder for at finde en bolig.
3.4
Ved oprettelse som boligsøger accepterer brugeren, at brugerens kontaktinformationer og annoncer på forskellige dynamiske måder deles med de brugere der anvender Portalen og at disse brugere må kontakte brugeren per mail eller telefon vedrørende brugerens konkrete søgeønsker.

4. For boligsælgere og boligudlejere
4.1

Ved oprettelse af en konto som sælger eller udlejer, forpligter Brugeren sig til efter bedste evne udelukkende at rette henvendelse til potentielle købere og lejere med tilbud om en bolig, der matcher den pågældende købers eller lejers ønsker og behov som oplyst i søgeannoncerne på Portalen
4.2
Kun sælgere og udlejere af boliger, ejendomsmæglere og advokater, der repræsenterer sælgere eller udlejere af boliger, er berettiget til at oprette en konto på Portalen. Brugere må kun annoncere udleje eller salg af boliger, som de er bemyndiget til at sælge eller udleje, eller som de selv har ejendomsret over.
4.3
Det er udlejerens og sælgers fulde ansvar, at information i deres annonce er retvisende og sandfærdig. Udlejeren og sælger indestår for, at de har de nødvendige immaterielle rettigheder til alt materiale, der uploades på Portalen. Udlejeren og sælgeren er indforstået med at det uploadede materiale desuden kan vises på andre relaterede portaler, herunder Portalens søsterportaler Voreslejebolig.dk og Andelsboliger.dk, eller hos samarbejdspartnere. Der må ikke angives kontaktoplysninger, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser eller øvrige kontaktoplysninger i annoncerne. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer. Annoncer skal af Brugeren inaktiveres med det samme, dog senest 1 hverdag efter at boligen er solgt eller udlejet.
4.4
Ved fremsendelse af tilbud eller anden kommunikation med potentielle lejere eller købere, har sælger eller udlejer pligt til at sikre, at ingen kontaktoplysninger til andre Brugere er tilgængelige for modtageren af tilbuddet eller kommunikationen. Herunder må der ikke kontaktes flere Brugere på samme e-mail, på en måde så Brugerne bliver vidende om hinandens e-mail adresser.
4.5
Det er gratis for sælgere og udlejere at oprette en konto, søgeagent eller annonce på Portalen. Herudover kan man som udlejer eller sælger vælge at opgradere til GuldBruger, GuldBruger+ eller GuldBruger++, som giver forskellige fordele, herunder adgang til lejer og køber-kartoteket på Portalen samt frikøbe af kontaktinformationerne på sin egen annonce, fremhævning af sin annonce eller en topplacering af sin annonce i søgeresultaterne.
4.6
Ved oprettelse som udlejer/sælger accepterer brugeren, at brugerens kontaktinformationer og annoncer på forskellige dynamiske måder deles med de brugere der anvender Portalen og at disse brugere må kontakte brugeren per mail eller telefon vedrørende brugerens boliger.

5. Ansvarsfraskrivelse
5.1

Portalen er annonceringsplatforme med brugergenereret indhold, hvor lejere, købere, udlejere og sælgere opretter annoncerer med boligudbud og boligønsker. Portalen er alene formidler af indholdet på Portalen og tager ikke ansvar for nogen form for information afgivet af Brugerne eller for nogen aftale indgået direkte mellem Brugerne. Brugeren accepterer, at Portalens samlede ansvar under ingen omstændigheder kan overstige DKK 0 (nul).
5.2
Portalen er ikke ansvarlig for i hvilket omfang kontakt formidlet gennem Portalen mellem Brugerne vil føre til indgåelse af en aftale mellem Brugerne.
5.3
I de tilfælde hvor Portalen henter information direkte fra et ejendomsselskabs hjemmeside eller enhver anden tredjeparts hjemmeside, er Portalen ikke ansvarlig for rigtigheden af information hentet fra hjemmesiden.

6. Politik vedrørende personoplysninger
6.1
Sikkerhed og personoplysninger: Portalen har iværksat sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af Brugerens personoplysninger og administrerer sådanne oplysninger i overensstemmelse med dansk lovgivning. Nedenfor kan du derfor se, hvordan Portalen indsamler og bruger personoplysninger hvor Portalen er dataansvarlig. "Personoplysninger" betyder oplysninger som kan identificere dig eller andre. Portalens tjenester kan indeholde links til andre websites og tjenester, som har selvstændige politikker vedrørende personlysninger og Portalen er derfor ikke ansvarlig for databeskyttelsesforhold hos sådanne tredjemænd.
6.2
Indsamling af oplysninger: Portalen indsamler personoplysninger og andre informationer, når Brugeren (i)opretter en konto, (ii)foretager et køb eller bruger Portalens tjenester, eller på anden måde interagerer med Portalen, og (iii) anmelder på anmeldersites, som f.eks. Trustpilot. (i) Når Brugeren opretter en konto, foretager et køb, anmoder om tjenester og lign. beder Portalen om oplysninger som navn, e-mailadresse, telefonnummer, postadresse, brugernavn, password, feedback, kreditkortsoplysninger, annonceindhold osv. (ii) Når Brugeren benytter Portalens tjenester opretter Portalens webserver en logbog over Brugerens besøg, inkl. oplysninger om IP-adresse, adgangstidspunkt, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv. (iii) Hvis Brugeren anmelder Portalen på andre anmeldelsessites, kan Portalen indsamle sådanne anmeldelser med henblik på markedsføring. Portalen opbevarer også oplysninger om Brugerens samtykker, præferencer og indstillinger for eksempelvis markedsføring og deling af personoplysninger. I forhold til køb, opbevarer Portalen oplysninger om Brugerens transaktioner, levering af tjenester, betalingsoplysninger, Brugerens meddelelser og øvrige interaktioner med Portalen.
6.3
Behandling af oplysninger: Portalen kan behandle Brugerens personoplysninger til følgende formål. Et eller flere formål kan gælde samtidigt: 1: Levering af tjenester. Portalen kan bruge Brugerens personoplysninger til at forsyne Brugeren med Portalens tjenester, behandle Brugerens anmodninger, sikre funktionalitet og sikkerhed ved Portalen tjenester, eller hvor det ellers kan være påkrævet for at opfylde Brugerens aftale med Portalen, for at identificere Brugeren og for at forhindre og undersøge misbrug af Portalen. 2: Udvikling og forbedring af Portalen. Brugerens personoplysninger kan blive brug i forbindelse med udvikling og administration af Portalens tjenester og salgs- og markedsføringsaktiviteter, herunder statistikker. 3: Kommunikation med Brugeren. Portalen kan bruge Brugerens personoplysninger til at kommunikere med Brugeren, f.eks. meddele Brugeren, at Portalens tjenester har ændret sig, eller til at kontakte Brugeren i forbindelse med kundeservice. 4: Markedsføring promovering og anbefalinger. Hvis Brugeren har givet samtykke hertil, kan Portalen bruge Brugerens personoplysninger til direkte markedsføring, herunder at orientere Brugeren om nye features og lign. fra Portalen. Portalen behandler kun personoplysninger, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Portalen indsamler, behandler og opbevarer ligeledes kun de personoplysninger, der er nødvendige for hvert af de ovenstående formål. Når Brugerens personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til Portalens indsamling, behandling og opbevaring, sletter Portalen Brugerens personoplysninger.
6.4
Deling af personoplysninger: Portalen deler dine personoplysninger med de sider, der tilhører Portalen (dvs. www.boligdeal.dk med tilhørende undersider). Herudover videregiver Portalen ikke dine personoplysninger medmindre det fremgår af følgende: Dit samtykke og deling af oplysninger på Portalen. Portalens tjenester giver Brugeren mulighed for at dele Brugerens personoplysninger med andre brugere af Portalens tjenester. Det bør nøje overvejes hvilke personoplysninger Brugeren tilgængeliggør for andre Brugere.
6.5
Beskyttelse af personoplysninger: Portalen håndhæver interne retningslinjer gennem et passende udvalg af aktiviteter, herunder proaktiv og reaktiv risikostyring, sikkerheds- og databeskyttelsesteknik og vurderinger. Portalen tager passende skridt for at håndtere onlinesikkerhed, fysisk sikkerhed, risiko for tab af data og øvrige risiko under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandling og arten af de oplysninger der beskyttes. Portalen begrænser ligeledes adgangen til vores databaser indeholdende personoplysninger til bemyndigede personer, som har et berettiget behov for adgang til disse oplysninger.
6.6
Brugerens rettigheder: Brugeren har altid ret til at få at vide hvilke personoplysninger, som Portalen har om Brugeren. Brugeren har ligeledes ret til at få sådanne personoplysninger opdateret eller slettet. Brugeren har ret til at frabede sig direkte markedsføringsmeddelelser og til at bede Portalen stoppe med at anvende personoplysninger til markedsføring. Bemærk, at selvom markedsføring og andre henvendelser fra Portalen frabedes, kan Portalen stadigvæk sende servicemeddelelser. I visse tilfælde, vil Brugeren ønske om at slette personoplysninger betyde, at Portalen ikke længere kan levere tjenester til Brugeren.
6.7
Den dataansvarlige: Boligdeal.dk: Rentbuyestate.com Denmark ApS, Mynstersvej, 1827 Frederiksberg C, cvrnummer: 32838936, er dataansvarlig for Brugerens personoplysninger. Du kan også kontakte den dataansvarlige per e-mail på support@boligdeal.dk

6.8
Klager vedr. personoplysninger: Hvis du er utilfreds med Portalens behandling af dine oplysninger, kan du klage til: 
Datatilsynet, Borgergade 28, 5.,1300 København K.

7. Betaling
7.1

Alle køb og priser på Portalen sker online og er inklusiv moms. Betaling sker online med en lang række korttyper, herunder Dankort, Visa kort, MasterCard mv.
7.2
Alle online produkter på Portalen er i abonnementsform og bliver automatisk fornyet med træk af penge på Brugerens konto, når en given adgangsperiode udløber (hvis der sker fejl ved trækningen prøves igen i 30 dage, for at sikre levering af det af brugeren bestilte produkt). Denne service sikrer, at Brugerens GuldBrugerAdgang ikke stopper utilsigtet, uden at brugeren selv ønsker at afslutte GuldBrugerAdgangen og foretager en aktiv handling for at stoppe GuldBrugerAdgangen. Hvis brugerens betalingskort udløber eller spærres, vil abonnementet udløbe med udgangen af den aktuelle periode. GuldBrugerabonnementet  kan slås fra på siden ”Adgangsprogram”, som ses når brugeren er logget ind på sin konto. Tryk på linket "Din profil" øverst på Boligdeal.dk, tryk herefter på "Fakturaer mv." i menuen til venstre, tryk herefter på knappen "Adgangsprogram" i bunden af siden, hvorefter du kommer til den side hvor GuldBrugerabonnementet kan slås fra eller til. På siden ”Fakturaer” kan du desuden se alle fakturaer. Der er ingen binding på GuldbrugerAdgangen. Når Brugeren slår abonnementet fra, trækkes der ikke flere penge på Brugerens konto og GuldBrugerAdgangen udløber automatisk, når den aktuelle abonnementsperiode udløber.
7.3
Den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage er gældende ved oprettelse af en konto på Portalen. Dog accepterer Brugeren, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis Brugeren tager Portalen i brug. Det kan fx være ved at kontakte en anden Bruger på Portalen om køb, leje, salg eller udleje af en eller flere boliger eller ved at aktivere en annonce i en eller anden form.

8. Brugerens brug og misbrug af Portalen
8.1

Misbrug af Portalen eller manglende overholdelse af Vilkårene udgør hver for sig væsentlig misligholdelse af Vilkårene, og giver Portalen ret til at lukke Brugerens konto på Portalen og slette indholdet af Brugerens annoncer og søgeannoncer og hæve Vilkårene for væsentlig misligholdelse. I det tilfælde at Portalen vurderer misligholdelsen til at være af særlig grov karakter, kan Brugeren permanent udelukkes fra Portalen.
8.2
I tilfælde hvor Brugerens handlinger medfører tab af information på Portalen eller på anden måde skade på Portalen eller skade på andre Brugere, er Brugeren ansvarlig for at dække ethvert tab opstået som følge af en sådan skade i henhold til dansks ret almindelige regler. Brugeren er ikke ansvarlig for indirekte tab som tab af profit og tab af omsætning. Tab af data betragtes som et direkte tab. Brugeren og Portalen har aftalt, at i det tilfælde at en anden Bruger end den skadevoldende Bruger lider skade, har Portalen ret til at give transport i sit krav mod den skadevoldende Bruger til den skadelidte Bruger.
8.3
Brugeren må ikke afkode Portalen eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende Portalen, herunder opbygningen og sammensætningen af Portalen, udover hvad der følger af normal brug af Portalen.
8.4
Brugeren må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over Brugeren selv adgang til Portalen.

9. Lovvalg og værneting:
9.1

Dansk ret finder anvendelse på Vilkårene og enhver anden aftale der indgås mellem Portalen og Brugeren.
9.2
Enhver tvist, der måtte udspringe af et retsforhold mellem Portalen og Brugeren, skal afgøres af Københavns Byret i første instans, såfremt parterne ikke kan nå en løsning i mindelighed.