Boligforening

Hvad er en boligforening?

En boligforening er en virksomhed, som har til opgave at opføre og administrere boliger i afdelinger og bebyggelser.

Boligforeningens bestyrelse bliver valgt af de afdelingerne. Det er boligforeningens bestyrelse som sørger for at ordne overordnede opgaver for afdelingerne, samt at afdelinger overholder de fælles retningslinier som er blevet sat op.

Hver afdeling som boligforeningen består af, er en selvstændig afdeling, både juridisk og økonomisk. Dvs. at der i mellem afdelingerne i boligforeningen ikke er nogen tilknytning til hinanden, da de har deres egne individuelle regnskaber, og deres økonomi på ingen måde påvirker hinanden. 

Boligforeningen består altså af en række forskellige afdelinger og bebyggelser, som der har det tilfælles, at de administreres af den samme boligforening.

Find en bolig i Danmark

Boligerne i boligforeninger

Boligforeninger tager tager sig typisk af følgende slags boliger

  • Almene boliger
  • Ældreboliger
  • Ungdomsboliger

Se også:

Fremleje af bolig på Fremlejeinfo.dk
Fremleje af bolig på Udlejningsinfo.dk


Flere relevante links:

Boligforening
Boligselskab
Ejendomsselskaber
Opskrivning til lejlighed
Udlejningsfirmaer